ZIC TEHNOLOĢIJAS

VADOŠĀS BĀZES EĻĻU RAŽOŠANAS TEHNOLOĢIJAS
VHVI TEHNOLOĢIJA (VERY HIGH VISCOSITY INDEX)
PATENTĒTA TEHNOLOĢIJA III GRUPAS (SASKAŅĀ AR API KLASIFIKĀCIJU) SINTĒTISKĀS BĀZES EĻĻAS IEGŪŠANAI
VHVI tehnoloģija nozīmē dziļi naftas eļļaino frakciju attīrīšanu un sekojošu to apstrādi ar katalītiska hidrokrekinga procesu. Tā rezultātā mainās bāzes eļļas struktūra un īpašības molekulārā līmenī.
Tādu eļļu sauc par hidrokrekingu un attiecina uz sintētiskiem produktiem. Hidrokrekinga eļļām ir tādas pašas īpašības, kādas ir PAO (pilnīgi sintezēti ogļūdeņraži), bet ir ievērojami mazāka pašizmaksa.
"SK Enmove" ražotās III grupas eļļas ir pazīstamas ar nosaukumu YUBASE.
"SK Enmove" ir pasaules līderis sintētisko bāzes eļļu ražošanā.
SMĒRVIELU IEGŪŠANAS TEHNOLOĢISKĀ SHĒMA
JĒLNAFTA
Destilācija atmosfērā
Destilācija vakuumā
Katalītiskā hidro deparafinizācija
Hidrokrekings
Hidrotīrīšana
Piedevas
SMĒRVIELAS

AUGSTA NOTURĪBA PRET OKSIDĒŠANOS

Izmēģinājumu rezultāti, lai noteiktu noturību pret oksidēšanos (RBOT), min.

LIELISKAS ĪPAŠĪBAS ZEMĀ TEMPERATŪRĀ

Izmēģinājumu rezultāti, lai noteiktu eļļas īpašības zemā temperatūrā.

ZEMA IZTVAIKOŠANA

Izmēģinājumu rezultāti, lai noteiktu iztvaikošanu (NOACK), % no masas.

MAZA NOSLIECE UZ NOGULŠŅU VEIDOŠANU

Eļļas tīrošās īpašības: nogulsnes augstā temperatūrā, mg.