SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

ŠĪS IR ATTIECĪBAS,

kas izveidotas, balstoties uz ilggadēju veiksmīgu sadarbību.

ŠIE IR CILVĒKI, KURI:

- grib labāko savai automašīnai;
- cenšas pieteikt sevi starptautiskā uzņēmumā;
- ir ar savu personisko viedokli.
TĀ IR PLAŠA PASAULE, ZIC PASAULE

"SK Enmove" ATBILDĪBA SABIEDRĪBAS PRIEKŠĀ

"SK Enmove", pamatojoties uz SK holdinga principiem, rada vērtības klientiem, darbiniekiem, akcionāriem un biznesa partneriem. Caur šīm vērtībām veidojam ieguldījumu visu cilvēku ekonomiskajā un sociālajā attīstībā.

ĒTISKAIS MENEDŽMENTS - UZŅĒMUMA DARBINIEKU PANĀKUMU ĶĪLA

Esot SK pārstāvjiem, mēs lepojamies ar sevi un patiesi izpildām savus pienākumus. Precīzi nodalot privātās un sabiedriskās lietas, mēs strādājam bezkaislīgi un pārredzami. Mēs radām korporatīvo kultūru, kas pastiprina savstarpējo cieņu un aicina strādāt ar entuziasmu un iniciatīvu.

AKCIONĀRI

Lai uzturētu akciju vērtību, mēs palielinām uzņēmuma vērtību, paaugstinot pārredzamības līmeni un vadības efektivitāti. Ar vadības efektivitāti, kā arī pamatojoties uz nepārtrauktām inovācijām, mēs maksimāli palielinām uzņēmuma vērtību un savos rezultātos dalāmies ar akcionāriem. Mēs cienām un pieņemam viņu prasības un direktoru padomes priekšlikumus.

BIZNESA PARTNERI

Mēs nodrošinām godīgus nosacījumus un neizmantojam dominējošo stāvokli, lai kaitētu saviem biznesa partneriem.
Mēs cenšamies sasniegt abu pušu uzplaukumu un izaugsmi.

KLIENTI

Mēs iegūstam klientu uzticību, sniedzot kvalitatīvas preces un attīstoties kopā ar klientu vajadzībām.
Mēs cienām dažādus viedokļus un izmantojam tos uzņēmuma pārvaldīšanas procesā.
Mēs aizsargājam klientu informāciju saskaņā ar likumu un uzņēmuma reglamentu.

SABIEDRĪBA

Mēs veicinām ne tikai ekonomisko, bet arī sociālo attīstību, un darām visu mums iespējamo, lai pārvaldītu uzņēmumu atbilstoši sociālajām normām.
Mēs aktīvi piedalāmies korporatīvajā sociālajā atbildībā, lai darbiniekiem būtu laimīga dzīve.
Mēs ievērojam vietējos likumus, kā arī cienām katras valsts kultūru un tradīcijas.