KVALITĀTES STANDARTI
AUGSTA BEZKOMPROMISU KVALITĀTE PAR SAPRĀTĪGU CENU
Pateicoties savas sintētiskās bāzes eļļas izmantošanai un efektīvai ražošanas sistēmai

NEPIECIEŠAMO KVALITĀTES LĪMENI NOSAKA ŠĀDI FAKTORI:

AUTOMAŠĪNU RAŽOTĀJA REKOMENDĀCIJAS

(KVALITĀTES LĪMENIS)

Ražotāja rekomendācijas norāda nepieciešamo eļļas lietošanas īpašību līmeni un arī nepieciešamās API, ACEA un ILSAC īpašības.

TEHNISKI EKONOMISKĀ MĒRĶTIECĪBA

Tehniski ekonomiskā mērķtecība izpaužas tādas eļļas izvēlē, kas pilnīgi apmierinās automašīnu ražotāju prasības un kurai būs maksimāli ilgs derīguma termiņš. Un tam visam jābūt par pieņemamu eļļas cenu! Citiem vārdiem sakot, ir jānovērtē konkrētās izmaksas uz vienu nobraukto kilometru.

[1.]
BĀZES EĻĻA
Bāzes eļļas dzinējiem tiek iedalītas 4 grupās. Tabulā norādīta apkopota informācija par bāzes eļļām.
I GRUPA II GRUPA III GRUPA
Vispārpieņemtais nosaukums Minerālā Minerālā Sintētiskā
Bāzes eļļas kvalitātes kategorija Zema kvalitāte Augsta kvalitāte Hidrokrekinga
Ekspluatācijas rādītāji, nosac. % 100 120 300
Cenu kategorija, nosac. % 100 110 140
[2.]
PIEDEVU PAKETE

Ražotāja rekomendācijas norāda nepieciešamo eļļas ekspluatācijas īpašību līmeni un arī nepieciešamās API, ACEA un ILSAC īpašības.

Piedevu pakete bāzes eļļām piešķir papildu ekspluatācijas īpašības.

Jāzina arī tas, ka piedevu paketes mēdz būt dažādas. Svarīga ir to koncentrācija.

Piedevu paketes neizgatavo neviens eļļas ražotājs.

Tās tiek iepirktas no trijiem pasaules līderiem šajā nozarē, t.i.

Visi eļļu ražotāji piedevu paketes iepērk
pie vieniem uzņēmumiem.
[3.]
BĀZES EĻĻAS UN PIEDEVU
APVIENOJUMS

Bāzes eļļa tieši ietekmē eļļas resursu, t.i. nobraukumu starp apskates servisiem.

Piedevu paketes nolietojums ir svarīgs ekspluatācijas rādītājs, kas nosaka eļļas kalpošanas ilgumu.

MOTOREĻĻAS
Piedevu pakete (cena 100 naudas vienības). Bāzes eļļas I, II, III un IV grupas cena (atbilstoši 100, 110, 150 un 400 naudas vienības).
Saskaņā ar statistiku piedevu paketes nolietojums, izmantojot norādītās eļļas vienādos apstākļos, būs:
Tehniskās mērķtiecības aprēķins tiek veikts, savstarpēji sastatot patēriņu un nobraukumu:
EĻĻA A
I grupa
un piedevu pakete 100+100=200 naudas vienības
8 tūkst. km
200 n.v./8 tūkst. km =25,0 n.v./tūkst. km
EĻĻA B
II grupa
un piedevu pakete 100+110=210 naudas vienības
11 tūkst. km
210 n.v./11 tūkst. km =19,1 n.v./tūkst. km
EĻĻA C
III grupa
un piedevu pakete 100+140=240 naudas vienības
15 tūkst. km
240 n.v./15 tūkst. km =16,0 n.v./tūkst. km
EĻĻA D
IV grupa
un piedevu pakete 100+400=500 naudas vienības
18 tūkst. km
500 n.v./18 tūkst. km =27,7 n.v./tūkst. km
MOTOREĻĻAS EĻĻA A EĻĻA B EĻĻA C EĻĻA D
Piedevu pakete (cena 100 naudas vienības).
Bāzes eļļas I, II, III un IV grupas
cena (atbilstoši 100, 110, 150 un 400 naudas vienības).
I grupa
un piedevu pakete
100+100=200 naudas vienības
II grupa
un piedevu pakete
100+110=210 naudas vienības
III grupa
un piedevu pakete
100+140=240 naudas vienības
IV grupa
un piedevu pakete
100+400=500 naudas vienības
Saskaņā ar statistiku piedevu paketes nolietojums, izmantojot norādītās eļļas vienādos apstākļos, būs: 8 tūkst. km 11 tūkst. km 15 tūkst. km 18 tūkst. km
Tehniskās mērķtiecības aprēķins tiek veikts, savstarpēji sastatot patēriņu un nobraukumu: 200 n.v./8 tūkst. km=
25,0 n.v./tūkst. km
210 n.v./11 tūkst. km=
19,1 n.v./tūkst. km
240 n.v./15 tūkst. km=
16,0 n.v./tūkst. km
500 n.v./18 tūkst. km=
27,7 n.v./tūkst. km

ABSOLŪTAIS LĪDERIS
III GRUPAS SINTĒTISKO BĀZES EĻĻU RAŽOŠANĀ

Pārdod šīs eļļas vadošajiem pasaules zīmoliem. Izmanto savas III grupas bāzes eļļas, lai ražotu ZIC eļļas. Tas labvēlīgi ietekmē gan kvalitāti, gan eļļas pašizmaksu.

BĀZES EĻĻAS PAŠIZMAKSA

(ražotājs vai uzpircējs).

PIEDEVU PAKETES PAŠIZMAKSA

(apmēram vienāda visiem vadošajiem uzņēmumiem).

PEĻŅA

(apmēram vienāda visiem vadošajiem uzņēmumiem).

PIEVIENOTĀ VĒRTĪBA

zīmola uzcenojums (jo pazīstamāks zīmols, jo lielāks uzcenojums).
Izmantojot ZIC motoreļļas:
1.
JŪS NODROŠINĀTIES PRET VILTOJUMIEM (ražo tikai Dienvidkorejā)
2.
NAV PĀRMAKSAS PAR KVALITATĪVU BĀZES EĻĻU (pašu ražojums)
3.
PĀRLIECĪBA PAR KVALITĀTI (visas eļļas ir izstrādātas uz III grupas sintētiskās bāzes eļļas pamata)
4.
AUGSTĀKĀ LĪMEŅA TEHNISKI EKONOMISKĀ MĒRĶTIECĪBA (labākā cenas un kvalitātes attiecība tirgū)