ZIC CVT MULTI

PILNĪBĀ SINTĒTISKA TRANSMISIJAS EĻĻA

ZIC CVT MULTI

ZIC CVT MULTI
Pilnībā sintētiska transmisijas eļļa bez pakāpju pārnesumkārbām (CVT), gan ķēdes, gan siksnas tipa.

Izgatavota uz savas sintētiskās bāzes eļļas Yubase.

SPECIFIKĀCIJAS

Audi/VWTL 52180 G 052 180 BMW/Mini ELZ 799 Chrysler/Dodge/Jeep CVTF +4, NS-2 Daihatsu Amix CVTF DFE Ford/Mercury CVTF 30, Mercon C GM/Saturn/Opel DEX-CVT Honda HMMF, HCF-2 Hyundai/KIA SP-III, CVTF H1 Mazda CVT 3320 Mercedes-Benz MB 236.2 Mitsubishi Diaqueen J1/J4, SP-III Nissan NS-1/2/3 Subaru CVTF NS-2, Lineartronic CVTF Suzuki CVTF Green 1/2, TC, NS-2 Toyota CVTFTC, FE Neizmantot, ja nav atbilstība augstāk minētām specifikācijām.

IEPAKOJUMS

1,4,200 litri
Kā mēs palīdzam
Nav uzskatīts par bīstamu. Papildinformācija par produktu ir pieejama datu drošības lapā (MSDS).
Vispārīgi ieteikumi: -Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. -Ieelpojot saindētus eļļas tvaikus, ir jāiziet svaigā gaisā un izvēdināt telpu. -Tvaiki vai gāzes var aizdegties atklātā uguns liesmas tuvumā. -Saskaroties ar acīm / ādu, neberziet! Rūpīgi izskalojiet ar ūdeni vismaz 15 minūtes un konsultējieties ar ārstu. -Neizlejiet kanalizācijas un notekūdeņos, utilizējiet izlietoto eļļu īpaši paredzētās tvertnēs un vietās.
RAKSTUROJUMS
Blīvums pie 15°C, gr/cm3 0,85
Kinemātiskā viskozitāte pie 40°С, mm2/sek. 31,8
Kinemātiskā viskozitāte pie 100°С, mm2/sek. 6,9
Viskozitātes indekss 181
Uzliesmošanas temperatūra, °С 210
Sastingšanas temperatūra, °С -50,0
Korodējošā iedarbība uzvara pie 150°С3 st. 1-b
Viskozitāte pēc Brukfilda pie -26°С 8620
Krāsa dzeltens
Norādītais tipiskais fizikāli ķīmiskais raksturojums ir tikai uzziņai, tas nav nepieciešamais tehniskais nosacījums ražošanā un pārdošanā.